Dlaczego warto rozważyć przejście na edukację domową i w jakich rodzinach najlepiej się sprawdzi

Jeśli jesteś jednym z rodziców, którzy marzą, aby ich pociecha jak najszybciej wróciła do szkoły a na hasło “nauka zdalna” robi Ci się słabo, ten artykuł nie jest dla Ciebie. Jeśli jednak nietypowe okoliczności mijającego roku otworzyły przed Tobą nowe możliwości spędzania czasu ze swoim dzieckiem, pozytywnie wpłynęły na jego naukę oraz Wasze życie rodzinne, warto zastanowić się, czy nie wprowadzić nauki w domu na stałe. 

Forma edukacji domowej jest całkowicie wyborem rodzica i dziecka. Obowiązuje nas podstawa programowa dla danej klasy, ale nie musimy wprowadzać do nauki ani sprawdzianów, ani prac domowych, ani nawet podręczników.

Czym jest edukacja domowa

Każde dziecko ma obowiązek nauki, ale i prawo do niej poza szkołą. Taką możliwość stwarza edukacja domowa, w której to rodzic przejmuje odpowiedzialność za wykształcenie swojego dziecka. Czy oznacza to, że dziecko może w ogóle przestać się uczyć lub wybrać tylko niektóre przedmioty? Oczywiście, że nie. W edukacji nadal obowiązuje podstawa programowa dla danej klasy i zakończenie przedmiotu egzaminem rocznym w szkole, pod którą dziecko podlega, jednak już realizacja programu może przybrać najróżniejsze formy.

O wymaganiach, procedurach i obowiązkach jakie za sobą niesie edukacja domowa najlepiej poinformuje Cię szkoła, pod którą będzie podlegało Twoje dziecko. W naszym artykule chcemy skupić się wyłącznie na korzyściach jakie niesie za sobą pozostawienie dziecka w domu i wzięcie jego wykształcenia w swoje ręce.

Dla kogo edukacja domowa

Dla panów swojego czasu i indywidualistów

Dzięki edukacji domowej, poza wymaganiami egzaminacyjnymi danej szkoły rodzice i dzieci mają całkowitą swobodę jak będzie wyglądać rok szkolny i czy w ogóle będzie trwał “rok”. Nie ma żadnych wymagań ile dziecko powinno się uczyć, z jakich powinno korzystać podręczników, wykupu wyprawki szkolnej lub gdzie w czasie nauki powinno przebywać. Tę korzyść docenią zwłaszcza niepracujący lub wykonujący wolne zawody rodzice.

  • Marzy się Wam zostanie podróżującą rodziną, ale do tej pory ograniczała Was szkoła i w grę wchodziły tylko miesiące wakacyjne? Z edukacją domową nie musicie mieszkać w jednym miejscu.
  • Twoje dziecko chce zdawać egzaminy końcowe w październiku a cały rok zaliczyć do marca? Nie ma sprawy, wystarczy dogadać się ze szkołą.
  • Dziecko jest bardziej skupione ucząc się jednego przedmiotu na raz? Wybierzcie blokowy tryb nauki.
  • Zamiast uczenia się o drzewach z podręcznika wolelibyście pójść na spacer do arboretum? Droga wolna, możecie to zrobić.

Dziecko najchętniej uczy się poprzez doświadczenie. Wizyta w muzeum, czy parku może nauczyć więcej niż zeszyt ćwiczeń

Dla dzieci uczących się w swoim tempie

W klasie wszyscy uczniowie muszą opanować materiał w tym samym czasie. Niestety dla dzieci, które z danego przedmiotu są słabsze oznacza to wielki stres i nawarstwianie się zaległości. Z drugiej strony dzieci, które z danego przedmiotu mają znacznie większą wiedzę niż ich rówieśnicy, nudzą się na lekcji i marnują swój potencjał. Dzięki indywidualnej nauce każde dziecko ma szanse na opanowanie materiału bez niepotrzebnego stresu. 

Jeśli Twoje dziecko słabo znosi szkolną presję a niezapowiedziane sprawdziany i codzienne prace domowe są dla niego traumatycznym doświadczeniem z pewnością doceni spokój jaki niesie ze sobą tryb nauki dostosowany do jego potrzeb, stylu uczenia się i temperamentu.

Wprowadzenie elementów zabawy, gier edukacyjnych i atrakcyjnych materiałów może przekonać do nauki dzieci, które traktują ją jako przykry obowiązek

Dla uzdolnionych dzieci rozwijających pasje pozaszkolne

Edukacja domowa może okazać się niezbędna dla dzieci, które mają mocno sprecyzowane pasje i zdolności. Dzięki niej dziecko będzie miało więcej czasu na zajęcie się rozwojem swoich talentów uczęszczając na przykład do szkoły artystycznej bądź na treningi. Szkoła zwłaszcza w późniejszych latach nauki zajmuje nam znaczną część dnia, przez co dzieci, które wykazują zdolności w kierunkach pozaszkolnych mogą nie mieć szansy na rozwinięcie w pełni swoich talentów. Jeśli Twoje dziecko widzi swoją przyszłość w dziedzinie, która wymaga w dużym stopniu nauki pozaszkolnej, edukacja domowa zagwarantuje mu więcej czasu na swoje pasje.

Edukacja domowa daje dziecku możliwość skupienia się na pasjonujących je tematach

Dla dzieci kochających kontakty z rówieśnikami

W opiniach na temat edukacji domowej pojawia się stereotyp, twierdzący że dzieci uczące się w domu są odizolowane od kolegów i nie rozwijają umiejętności społecznych. Jeśli nawet dochodzi do takiej sytuacji w niektórych rodzinach nie jest to winą samej formy nauki. Społeczność rodzin w edukacji domowej jest bardzo zaangażowana w rozwój społeczny swoich dzieci. Nierzadko rodzice organizują zajęcia dodatkowe i spotkania. Często dziecko uczęszczać może do kółek naukowych organizowanych w szkole. Poznawanie ludzi jest bardziej naturalne niż w klasie, znajomi dziecka nie są ograniczeni do jego rocznika i często łączą ich wspólne zainteresowania. Nauczyciele dzieci w edukacji domowej zwracają uwagę na korzystny wpływ tej formy nauki na dziecko. Najczęściej wymieniają takie cechy jak: pewność siebie, śmiałość, otwartość w kontaktach z ludźmi. Brak indywidualnego podejścia w przepełnionych szkołach może być dla dziecka powodem do zmniejszenia poczucia ważności. W edukacji domowej nie ma na to miejsca.

Pomysły na edukację domową

Wspólna nauka

Łączenie się w większe grupki z innymi rówieśnikami z edukacji domowej to powszechna praktyka. “Nauczycielem” danego przedmiotu może być jeden z rodziców, który specjalizuje się w danym temacie lub zawodowy nauczyciel, wynajęty do przeprowadzania lekcji. W ten sposób łatwiejsze przedmioty możecie opanowywać sami, a te trudniejsze podciągnąć na korepetycjach, wspólnych zajęciach czy lekcjach online.

Nauka blokowa

Bardzo częstą praktyką jest opanowywanie przedmiotów po kolei. Pozwala to dziecku skupić się na jednej dziedzinie i dobrze przygotować się do egzaminu końcowego. Po uzgodnieniu ze szkołą dziecko może zaliczyć przedmiot w dowolnym momencie w roku i uzyskać z niego ocenę końcową. Jeśli dziecko szybko zaliczy wszystkie przedmioty, może zyskać naprawdę bardzo długie wakacje od szkoły, które poświęci na rozwój w innych dziedzinach lub, co jest częstą praktyką, zacznie opanowywanie materiału kolejnej klasy.

Dziecko poza przedmiotami szkolnymi ma więcej czasu na rozwijanie swoich pasji i hobby.

Brak sprawdzianów i prac domowych

O ile nauczanie wczesnoszkolne wymaga dużego zaangażowania rodzica, o tyle młodzież jest w stanie samodzielnie opanować materiał, oczywiście w miarę potrzeb korzystając z dodatkowego wsparcia np. korepetytorów. Edukacja domowa nie wymaga od rodziców kontrolowania nauki dziecka poprzez sprawdziany i prace domowe. To czy je wprowadzicie zależy wyłącznie od Was. Jeśli jednak dziecko nie zda egzaminów końcowych, nie będzie mogło przez rok kontynuować nauki w edukacji domowej.

Odszkolnienie

Odszkolnienie to częsty termin pojawiający się przy okazji tematu edukacji domowej i oznacza “oduczenie się” szkoły. Nie chodzi przecież o to, aby w domu robić drugą szkołę, ale aby rozpoznać indywidualne potrzeby swojego dziecka i dać mu przestrzeń na rozwinięcie swoich możliwości. W praktyce przyznajemy dziecku prawo do tego czym będzie się zajmowało danego dnia, jaki przedmiot wybierze i ile lub czy w ogóle będzie się uczyć.

Edukacja domowa nie jest oczywiście dla każdego, jednak jeśli poważnie ją rozważasz niech nie powstrzymuje Cię strach przed nieznanym. W Polsce w edukacji domowej uczą się tysiące dzieci. Wraz z rodzicami i nauczycielami stanowią silną i przyjazną społeczność, która z pewnością pomoże Ci ze wszelkimi trudnościami i wesprze.

Zadbaj o komfort podczas nauki